İletİşİm

Prishtinë, Rruga Henry Dunant, A-7, Hy-1, Nr.6 KOSOVO
e-mail: iletisim@kosovoedu.comTel   : +383 46 886 886