YASAL

MEVZUAT

Önbilgilendirme Formu

ÖNBİLGİLENDİRME 

FORMU

LIGJI__NR._04_L-037_PËR_ARSIMIN_E_LARTË_NË__REPUBLIKEN_E_KOSOVËS.docx

PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKEN E KOSOVËS

1.5.2547.docx

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU