ab süreci

Kosova'nın Avrupa Birliği üyelik süreci

Kosova'nın Avrupa Birliği üyeliği yolundaki en önemli engeli bağımsızlık ilanı olan Şubat 2008 tarihi itibarıyla üye ülkelerin anlaşmazlıkları olmasıdır. Kosovalı siyasetçiler Kosova'nın 2025 yılında AB'ye katılmasını beklediklerini duyurdu.

Kosova vatandaşları AB vize rejimi altında olup vize muafiyetinde henüz yararlanamayan tek Balkan ülkesidir. Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği ve Kosova arasında vize muafiyeti müzakereleri başlatılmıştır.

Kosova henüz üyelik için başvurmamış potansiyel bir aday olarak AB tarafından tanınmaktadır.

Kosova ve Sırbistan daha da ilişkilerin normalleştirilmesi bir anlaşma birkaç gün sonra, Avrupa Komisyonu, AB ve Kosova arasında bir İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına yetki verilmesi için tavsiyede bulundu. 28 Haziran 2013 tarihinde Avrupa Konseyi, Kosova ile müzakerelerin açılması konusunda Avrupa Birliği'nin sonuçlarını Konsey onayladı.[3][4] Görüşmeler 28 Ekim'de başladı[5] ve 2 Mayıs 2014 tarihinde tamamlandı.[6] Anlaşma 25 Temmuz'da parafe edildi.[7] Kosova, 27 Ekim 2015 tarihinde AB ile İstikrar ve Ortaklık Süreci'ni imzalamış ve 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Kosova şu anda 2020 yılına kadar kalkınma yardımı olarak 1.3 milyar euro almaktadır.

6 Şubat 2018'de Avrupa Komisyonu altı Batı Balkan ülkesini kapsayacak şekilde genişleme planını[8] yayınladı: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan. Plan, altı başvuranın hepsinin 2025'ten sonra Avrupa Birliği üyesi olarak katılım sağlayabileceğini öngörüyor. 

Kosova, 15 Aralık 2022'de resmi olarak üyelik başvurusunda bulundu.[9][10][11]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kosova%27n%C4%B1n_Avrupa_Birli%C4%9Fi_%C3%BCyelik_s%C3%BCreci e.t. 15.07.2023

Vize serbestisi

Kosova, Schengen Bölgesi'ne vizesiz erişimi olmayan Balkanlar'a üyelik için tek potansiyel adaydır. AB ve Kosova 19 Ocak 2012'de vize serbestisi diyaloğu başlattı.[12] 14 Haziran 2012'de Kosova, AB ile vize serbestisi için gerekli reformları detaylandıran bir yol haritası aldı.[13][14] Avrupa Komisyonu, Kosova'ya Mayıs 2016'da resmen vizesiz seyahat verilmesini önerdi.[15] AB, Kosova vatandaşlarının Schengen bölgesine ücretsiz vize erişiminin onayının Kosova'nın Karadağ ile sınır sınırlaması anlaşmasını onaylamasına bağlı olduğunu şart koştu. Sınır anlaşması Mart 2018'de Kosova parlamentosu tarafından onaylandı.[16] Temmuz 2018 tarihli bir Komisyon raporu, Kosova'nın Schengen bölgesine vizesiz erişim için gerekli tüm koşulları yerine getirdiği sonucuna vardı.[17] Ancak, mevcut vize şartlarını kaldırmak için tüm AB üye devletlerinin onayı gerekiyor ve birkaç ülke bu hareketi engelledi.[18]

2021'de AB Parlamentosu, bir AB raporunun Kosova'nın vize serbestisi için gerekli tüm koşulları karşıladığı sonucuna varmasının ardından,[19] AB Konseyini Kosova vatandaşları için vize serbestleştirmesini uygulamaya çağırdı.[20] Kasım 2022'de AB Konseyi, vize serbestleştirmesinin en geç 1 Aralık 2023'te veya daha erken ise ETIAS ile aynı tarihte uygulanmasını önerdi.[21] 14 Aralık 2022'de AB Konsey başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Konsey ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayına tabi olarak 1 Ocak 2024'e kadar vize muafiyetini uygulamaya karar verdiler.[22]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kosova%27n%C4%B1n_Avrupa_Birli%C4%9Fi_%C3%BCyelik_s%C3%BCreci e.t. 15.07.2023