Kosova'da Üniversite Eğitimi ile Askerlik Tecil Hakkı Elde Edebilir miyim?

Öğrencilerin 

Askerlik Erteleme İşlemleri

DOKTORA, LİSANSÜSTÜ, DİL ÖĞRENİMİ, LİSANS VE DAHA AŞAĞI SEVİYEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ERTELEME İŞLEMLERİ

1.  Kanunun 20’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; lisans ve daha aşağı seviyedekilerden azami olarak; lise veya dengi okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenler 28 yaşını, geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar askerlikleri ertelenir. Bu kapsamda;

(a) Öğrencilerin askerlikleri, bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar, bu süre sonunda mezun olamayanların ise öğrenime devam ettikleri sürece her eğitim öğretim yılının en az bir döneminde kayıt yenilemiş olmak şartıyla birinci fıkradaki yaş sınırı sonuna kadar ertelenir.

(b) Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dâhil yatay geçiş yaparak okul değiştirenlerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptırdıkları okulun kayıt tarihi esas alınır.

(c) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olduklarında diğer anadal programındaki öğrenciliğinin devam etmesi halinde bu anadal programındaki öğrenciliğine göre ertelenir.

(ç) Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişiği kesilinceye kadar lehine uygun olan okula göre ertelenir.

(d) Bitirdiği okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okula kayıt yaptıranların ya da aynı seviyede birden fazla yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte iken bunlardan herhangi birisinden mezun olmaları halinde aynı seviyede devam eden diğer öğrenimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

(e) Mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir. Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

2.  Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre; devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans eğitimi yapanların askerlikleri, 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

3. Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre; doktora, yapanların askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

 

LİSANÜSTÜ, LİSANS VE DAHA AŞAĞI SEVİYEDEKİ ÖĞRENİM KURUMLARINDAN TERK, İLİŞİĞİ KESİLEN VEYA MEZUN OLANLARIN ERTELEME VE DENKLİK İŞLEMLERİ

Kanunun 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; öğrenim kurumlarından terk, ilişiği kesilen veya mezun olanların ertelemeleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren;

a) Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl, mesleki ve teknik liselerden mezun olanların altı yıl, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulundan mezun olanların iki yıl, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların iki yıl, yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara ise denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ilave bir yıl,

b) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara bir yıl, yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara ise denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ilave bir yıl,

süreyle ertelenir. Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. Yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlara, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için verilen bir yıllık erteleme süresinde yaş sınırı aranmaz.

c) Yurt dışı yükseköğrenim kurumları mezunlarının erteleme süreleri mezuniyet tarihinden itibaren hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

ç) Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenir. Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar ya da meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.

 

KAMU PERSONELİ, STAJ, ADAY MEMUR, HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ, SANATTA YETERLİLİK, TUS, ORJİNAL ARAŞTIRMA YAPANLARIN ERTELEMELERİ

1.  Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre; devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj ile aday memurların askerlikleri, 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

2. Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre; Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle ertelenmesine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi yükümlülerin askerlikleri 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

3. Kanunun 20’ nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre; sanatta yeterlik, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapanların askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

4. Kanunun 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre; yüksek öğrenim mezunlarından, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanlar, çalıştıkları ilim müesseselerince belgelenen ve talep edilenlerin askerlikleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.


https://www.msb.gov.tr/Askeralma/icerik/ogrencilerin-askerlik-erteleme-islemleri e.t. 14.07.2023