Kosova'da Almış Olduğum Diploma Türkiye'de Geçerli mi?

tanıma

https://okultanima.yok.gov.tr  resmi web adresinden Kosova'da Bulunan üniversitelerin hangilerinin YÖK tarafından tanınıp tanınmayacağı hususu araştırılabilirsiniz. Tarafımızca YÖK tarafından tanınan üniversitelere kayıt sürecinde hizmet verilmektedir.

denklik

Kosova Cumhuriyeti'nde verilen eğitimler AB standartlarında olup bu hususta Kosova Akreditasyon Ajansı kurulmuştur. 

Tarafımızca YÖK tarafından tanınan üniversitelere kayıt sürecinde hizmet verilmektedir ve söz konusu üniversitelerin çift diploma seçenekleri de mevcuttur. Çift diploma ile kişi hem Kosova'dan hem de Almanya, Finlandiya ya da Litvanya'da diploma alabilmektedir. Hatta Amerika Birleşik Devletlerinde de alabilmektedir. Yani dünyada birçok yerde denkliği bulunan Kosova'daki üniversitelerin YÖK tarafından da denklik noktasında gerekli kriterleri karşılayacağı ortadadır. 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların denklik işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/p maddesi ile 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" hükümleri uyarınca değerlendirilir.