Kosova'da Türk Ehliyeti Geçerli mi?

Ligji Nr. 05/L - 064 

1. Shtetasi i huaj, të cilit i është lejuar qëndrimi i përkohshëm apo i përhershëm, qytetari i Kosovës i cili kthehet nga bota e jashtme, personeli i përfaqësive diplomatike, përfaqësive konsullore, i misioneve të shteteve të huaja, përfaqësive të organizatave ndërkombëtare, përfaqësive të huaja tregtare, të trafikut, kulturore e të tjera, si dhe i zyrave të huaja të korrespondentëve, mund të drejtojnë automjetin në bazë të patentës së huaj të vlefshme të shoferit për kohën deri në një (1)vit që nga dita e hyrjes në Kosovë. 

05/L – 064 Nolu Yasa

Madde 106 1. Geçici veya daimi ikamet izni verilen yabancı vatandaşı, yurt dışından dönen Kosova vatandaşı, diplomatik temsilcilerin personeli, konsolosluk temsilcilerin, yabancı ülkelerin misyonları, uluslararası örgütler temsilcileri, yabancı ticaret, trafik, kültürel ve diğer temsilciler, vede yabancı muhabir ofislerinin temsilcileri, Kosova’ya giriş tarihinden bir (1) yıl süre için geçerli yabancı sürücü belgesi temelinde aracı kullanabilirler.

 

Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nden alınan sürücü belgesi başvuru halinde Kosova Cumhuriyeti sürücü belgesine çevrilebilmektedir.